Ayurveda är som ni vet en flera tusen år gammal lära – kunskap om livet -beprövad i över 5000 år. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen anses Ayurveda vara ett av de mest effektiva sätten att arbeta med folkhälsan, eftersom patienten lär sig att läka sig själv och minskar beroendet av ekonomiskt dyr sjukvård.

Nu har även Sverige och Karolinska institutet börjat bedriva forskningsstudier på Ayurveda! Tre grupper har deltagit:

Första gruppen var de som fallit mellan stolarna i den vanliga sjukvården.
Andra gruppen var också sjuka, men de var själva mycket insatta och belästa inom Ayurveda.
Tredje gruppen var andliga och ville praktisera ayurveda för att utveckla sig själv utifrån ett helhetsperspektiv.

Resultatet var att ALLA hade fått bättre hälsa, oavsett vad de sökt för!

Göran Ståhle säger att det finns en fördom kring alternativ medicin och Ayurveda, detta att den skulle vara dyr. Han fastslår att detta inte är sant, för de råd man får från hälsorådgivarna, är råd kring grejer man redan har hemma och det är billiga saker

Även Storbritanniens universitetet i Exeter har funnit lovande resultat för ayurvediska läkemedel mot bland annat: acne, förstoppning, diabetes och kroniska hjärtbesvär.