Mikael Björnstedt har vid Karolinska Institutet studerat de cellulära mekanismerna bakom selenets cytotoxiska och cancerpreventiva effekterna. Selenet har testats på celler från patienter med leukemi och jämförts med vanliga cellgifter. Resultatet blev att selen bekämpade cancercellerna mer effektivt än cellgiftsbehandlingar. Anledningen är att cellerna under en cellgiftsbehandling utvecklar olika strategier för att förhindra upptaget av cellgifter, medan selen tar sig in i cellerna genom så kallade membranpumpar.

Dessa membranpumpar använder sig tumörcellerna av för att pumpa ut cellgifterna ur cellen och det är således genom dessa som selen tar sig in genom cellen och således bekämpar tumörcellen.

Dessa studier kring selen har nu visat sig vara så bra att man nu inlett en fas I-studie vid Karolinska Universitetssjukhuset på cancerpatienter som lungcancer som inte svarat på cellgifter. Inga biverkningar har kunnat noteras, vilket är det primära målet med fas I-studien. Efter detta kommer man inleda fas II-studier för att titta på effekten av selenbehandlingen.

Text: Ann-Sofi Wincent

Källa: KI