Naturen läker utmattning bättre än mediciner visar forskning vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.  De har i sina studier funnit att trädgårdsterapi kan vara den mest effektiva behandlingsformen för personer som lider av utmattningsdepression, detta i jämförelse med medicin och terapi.

Anledningen är att man sett att naturen hjälper hjärnan att komma in i  ett meditativt tillstånd, detta utifrån att vi människor finner naturen avslappnande vilket förklaras med att det är något nedärvt inom varje människa. Människan har en inneboende insikt kring sin överlevnad att veta vad som är bra för oss. Man har teorier kring att det finns en upprepning av självliknande mönster i naturen ex. träd, blommor, som gör det enkelt för hjärnan att finna ro, detta i jämförelse med vilka mönster man finner i en stadsmiljö, där buller och ljudnivå också påverkar att meditativt tillstånd inte kan uppnås på samma sätt som en lugn och tyst naturmiljö.

Studien visar att tre år efter att de utmattade behandlats med trädgårdsterapi, så hade klienterna lägre sjukvårdskostnader och lägre stöd än andra terapiformer. De hade även i högre utsträckning någon form av verksamhet eller arbete.