Näringsanalyser – Hela Mig

Kroppsanalyser på cellnivå med funktionsmedicinskt perspektiv.

Näringsanalyser

Hur mår din kropp? Hur mår dina celler? Hur mår din själ?

Stora Näringsanalysen – Är för dig som vill få en heltäckande och komplex analys av alla dina organ och system i kroppen.

Denna analys är den mest komplexa, där jag analyserar dig utifrån Bioresonans, Näringsmedicin och Ayurveda. Här får man råd kring allt gällande kost, näringspreparat, örter, andning, meditationer, mentala och fysiska övningar samt kan vara bra för dig resa mot läkning. Jag coachar och hjälper dig finna en väg som passar dig och ditt liv. Jag guidar dig även genom kroppens obalanser och hur dessa har fått sin början och hur allt hänger samman för just dig.

Alla örter och vitaminer testas på en individuell nivå, så att du kan få rätt vitaminer/örter, som din kropp kan ta upp, om du önskar extra hjälp i din läkning.

Hos Life Wings arbetar vi utifrån den heltäckande bilden av din kropp. Vi scannar kroppen på cellnivå på bl.a. närings-, patogen-, tungmetalls-, hormon- och organnivåer. Allt hänger samman, varpå alla bitar behöver ses över, får att må bra och skapa välmående, hälsa och vitalitet.

Du får i denna analys klarhet i bl.a.

* Meridianblockeringar
* Strålningsbelastning
* Syra/ Bas balans i olika organ
* Mineraler
* Spårämnen
* Vitaminer
* Probiotika
* Fettsyror
* Matsmältningsenzymer
* Enzymer
* Aminosyror (22 st.)
* Tungmetaller
* Miljögifter
* Olika bakterier
* Virus ex. stamvirus EBV, CMV, Herpes etc.
* Svampar ex. mögelsvampar, candida etc.
* Maskar ex. olika band-, rund-, krok- och sugmaskar.
* Parasiter
* Hormoner
* Sköldkörtel
* Binjurar
* Mag- Tarmkanalen, Matsmältningssystemet
* Hjärta och blodkärl
* Urinvägar
* Reproduktionsorgan
* Lymfblockeringar
* Hjärnans olika delar och dess belastning
* Rörelseapparaten kotor och diskar
* Lungor & Andningssystem
* Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
* Detox av olika organ

Vi ser även till det emotionella livets balansering, där du vägleds med olika meditationer och andningsövningar.

Alla örter och vitaminer testas på en individuell nivå, så att du kan få rätt vitaminer/örter, som din kropp kan ta upp och tillgodogöra dig, om du önskar extra hjälp i din läkning. Du får även hjälp med rätt dosering för att kunna återställa din balans.

Näringsanalysen är en mindre tidskrävande analys, där du får en snabbkoll på följande områden. Passar dig som mår bra och som är intresserad av hur din näringsstatus är i kroppen. I denna näringsanalys ingår följande;

* Meridianblockeringar
* Strålningsbelastning
* Syra/ Bas balans i olika organ
* Mineraler
* Spårämnen
* Vitaminer
* Probiotika
* Fettsyror
* Matsmältningsenzymer
* Enzymer
* Aminosyror (22 st.)
* Tungmetaller
* Miljögifter

Önskar man hjälpa kroppen med örter eller vitaminer, så scannar jag dessa mot din kropp. Detta för att garantera dig att du får rätt preparat, som passar din kropp. Det är oerhört viktigt att få rätt näring, som din kropp kan tillgodogöra sig på ett bra sätt och som din kropp är kapabel att ta upp. Detta är något som kan variera mycket trots att man äter rena vitaminer.

På min bokningssida nedan, finner du andra analyser som du kan boka hos Life Wings.

Vägen till helande

Life Wings visar dig vägen till helande och hjälper dig att starta den självläkande kraften inom dig, både mentalt, själsligt och fysiskt.
För bakom alla sjukdomar/obalanser finns en helande och självläkande kraft, som frigörs när blockeringar upplöses och cellerna återfår sin kraft.

BOKA TID