En studie publicerad i september 2019 i tidskriften JAMA Psychiatry visade att en gravid kvinna med blodbrist tidigt under graviditeten (innan vecka 31) hade ökad risk att föda ett barn med ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Studien genomfördes vid Karolinska Institutet.

Denna studie bekräftar andra studier som visar att 15–20% av gravida kvinnor globalt lider av järnbrist. Blodbrist (anemi) innebär att det finns för lite röda blodkroppar för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre och här spelar förekomsten av järn en central roll.

Det vanliga är att järnbrist uppstår hos modern under graviditetens senare del, men studien menar att det skadliga är järnbrist tidigt under graviditeten, vilket är mera ovanligt än de som diagnostiseras under den senare delen av sitt havandeskap. Av knappt 300,000 mammor och drygt en halv miljon barn födda i Sverige mellan 1987 och 2010 var det färre än 1% av alla mammor som diagnostiserades med blodbrist innan graviditetsvecka 31.

Jämförelsedata
Bland de 5,8 procent av mammor som diagnostiserades med blodbrist var det enbart 5 procent, som fick sin diagnos tidigt. 4,9% av barnen fick autism hos mammor som drabbats av blodbrist tidigt och 9,3% av barnen hade ADHD jämfört med 7,1% av barnen till mammor utan blodbrist. 3,1% hade en intellektuell funktionsnedsättning jämfört med 1,3% av barnen till friska mammor.

Forskarna uppskattar att risken för autism hos barn till mammor som drabbats av blodbrist tidigt är 44% högre jämfört med friska mammor. Risken för ADHD var 37% högre och risken för intellektuell funktionsnedsättning var 120% högre.

“En blodbristdiagnos tidigt i graviditeten kan innebära en mer allvarlig och långvarig näringsbrist för fostret. Olika delar av hjärnan och nervsystemet utvecklas på olika sätt under graviditeten så en tidig blodbristexponering kan påverka hjärnan helt annorlunda än om man exponeras vid ett senare tillfälle”, säger Renee Gardner som är projektsamordnare och studiens huvudförfattare.

En annan observation är att bebisar till mammor med tidig blodbrist har en tendens att vara små vid födseln till skillnad från bebisar till mammor med blodbrist sent i graviditeten. De kunde dock inte avgöra om det fanns andra orsaker bakom järnbristen, men Gardner menar att det finns en möjlig orsak att det växande fostret kan fått järnbrist i hjärnan, vilket således påverkat de efterföljande diagnoserna.

Text: Ann-Sofi Wincent

Källa:KI Blodbrist under tidig graviditet kopplad till intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism.

https://news.cision.com/se/karolinska-institutet/r/blodbrist-under-tidig-graviditet-kopplad-till-intellektuell-funktionsnedsattning–adhd-och-autism,c2907462

Finansieringskällor: Vetenskapsrådet
Strategiska forskningsområdet inom neurovetenskap på Karolinska Institutet

Publikation: “Association of Prenatal Maternal Anemia With Neurodevelopmental Disorders”
Aline Marileen Wiegersma, Christina Dalman, Brian K. Lee, Håkan Karlsson, Renee M. Gardner
JAMA Psychiatry, online September 18, 2019, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.2309