Bioresonans

 Cellerna är våra byggstenar och tomrummet där emellan vår energi, de är tillsammans skaparen av liv!

Bioresoans – Frekvensterapi

Allting i vår värld bär på energier. Bioresonans, även kallat frekvensterapi, är ett helhets- och systemkoncept som finner obalanser, balanserar upp och eliminerar störningar i kroppens funktioner. Kroppens självläkning aktiveras. Rayonex bioresonans är certifierad och medicinskt godkänd enligt EU:s krav, som elektormedicinsk utrustning och används i sjukvården i många länder.

Bioresonans

Allting har frekvenser. Allt ifrån den lilla molekylen till de stora planeterna. Alla kroppar – atomer, molekyler, celler osv. – vibrerar hela tiden kring sina jämviktslägen. Denna rörelse kallar man oscillation. Antalet vibrationer per tidsenhet kallas frekvens.
Alla organismer och alla ämnen omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster. Varje bakterieart har sin egen frekvens liksom varje virusart har sin. På samma sätt har varje organ i människan sin egen frekvens. Genom att mäta dessa frekvenser får man reda på eventuella störningar, som är ett tecken på obalans/blockering i kroppen. Om tex leverns frekvenser avviker från det normala, kan man vidare ta reda på om problemet ligger i matsmältning, avgiftning eller näringsbrist. Ifall det visar sig att det är fråga om t.ex. ett avgiftningsproblem kan man vidare ta reda på om det är tungmetaller eller andra toxiner som behöver rensas ut. När de förändrade frekvenserna balanseras, dvs. harmoniseras, aktiveras kroppens egna läkningsmekanismer och en inre rensning och självläkning kan ta vid.

Vad betyder bioresonans?
Vi delar upp ordet i två delar. Bio som betonar den naturliga karaktären av metoden och resonans som bara kan inträffa när saker som har identiska svängningstal matchar varandra. Ett bra exempel är att använda en stämgaffel. Om man tar två likadana stämgafflar och håller bredvid varandra, och sen slår till den ena så dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte har rört, att också börja röra på sig. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder sig av samma frekvenser, därför sänder ut samma ton. Det fungerar bara om båda stämgafflarna är identiska. På samma sätt kan man med hjälp av apparaten hitta olika stressfaktorer i kroppen.
Hur det går till rent praktiskt
Till Rayonex hör en filt vävd av metall- och lintrådar. Metalltrådarna sammanflätas i ett hörn av filten, och går ihop i en sladd. Sladden kopplas till en frekvensgenerator, och från den skickar man signalen till och från filten. Frekvenserna består av sinusvågor, som all materia är uppbyggt av, därför är metoden helt ofarlig.
Klienten sitter eller ligger bekvämt på filten. Man kan även röra sig med filten över axlarna, krav på stillhet finns alltså inte. Behandlingen är helt smärtfri.
Med hjälp av Rayonex bio resonansen kan vi analysera både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan, bland annat:
Syra/basbalansen
Organfunktioner
Symtomrelaterade störningar i organ och olika kroppsdelar
Stress
Patogener: Bakterier, virus, parasiter och svampar, gifter
Tungmetaller
Näringsanalys: Mineraler, vitaminer, aminosyror
Allergier och intoleranser: födoämnen, pollen och djur
Hormoner
Elektrosmog
Geopatisk stress
Sömnproblem
Muskler/ledbesvär (även smärtstillande) mm.
Tjänsten passar för alla människor med hälsoutmaningar, i alla åldrar. Styrkan med Rayonex bioresonans: vid behandling att stärka immunförsvaret och eliminera främmande patogener. Samt att kunna gå in djupare på specifika problem, som kinesiologitester inte kommer åt.

Stora Hälsokollen

Stora Hälsokontrollen – Är för dig som vill få en heltäckande och komplex analys av alla dina organ och system i kroppen.

I denna analys jobbar jag med två olika bioresonansutrustningar, där den ena scannar den heltäckande bilden av din kropp och den andra scannar på olika organnivåer och där du som kund även får se hur pass mycket olika organ/delar är belastade. Dessa bilder kan arkiveras så att du vid uppföljning själv kan få se hur ditt arbete har gett resultat.

Du får i denna analys klarhet i;

* Meridianblockeringar
* Strålningsbelastning
* Syra/ Bas balans i olika organ
* Mineraler
* Spårämnen
* Vitaminer
* Probiotika
* Fettsyror
* Matsmältningsenzymer
* Enzymer
* Aminosyror (22 st.)
* Tungmetaller
* Miljögifter
* Olika bakterier
* Virus ex. stamvirus EBV, CMV, Herpes etc.
* Svampar ex. mögelsvampar, candida etc.
* Maskar ex. olika band-, rund-, krok- och sugmaskar.
* Parasiter
* Hormonobalanser
* Sköldkörtel
* Binjurar
* Mag- Tarmkanalen, Matsmältningssystemet
* Hjärta och blodkärl
* Urinvägar
* Reproduktionsorgan
* Lymfblockeringar
* Hjärnans olika delar och dess belastning
* Rörelseapparaten kotor och diskar
* Lungor & Andningssystem
* Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
* Detox av olika organ

I denna analys får du konkreta råd för hur du kan balansera upp eventuella obalanser / kroniska obalanser med hjälp av kost, örter, vitaminer och läkande föda. Jag guidar dig också genom kroppens obalanser och hur dessa har fått sin början och hur allt hänger samman för just dig.

Vi ser även till det emotionella livets balansering, där du vägleds med olika meditationer och andningsövningar.

Alla örter och vitaminer testas på en individuell nivå, så att du kan få rätt vitaminer/örter, som din kropp kan ta upp och tillgodogöra dig, om du önskar extra hjälp i din läkning. Du får även hjälp med rätt dosering för att kunna återställa din balans.

Behandlingar – Bioresonans

Många väljer idag att påskynda sin egen läkning med hjälp av bioresonansbehandlingar. Här utgår man utifrån de analyser man gjort vid den Stora hälsokontrollen för att göra en individanpassat program. Alla behandlingar är individuella och skräddarsys utifrån behov och hälsostatus.

Själva behandlingen är väldigt stillsam, eftersom klienten sitter eller ligger bekvämt i en filt som är sammankopplad med en frekvensgenerator, det är från denna frekvenserna går. Dessa frekvenser är sinusvågor, vilket all materia är uppbyggt av, därför är metoden helt ofarlig och väldigt mjuk och självläkande.

När våra kroppar hamnat i obalans behöver kroppen tid för att kunna återställa sin optimala frekvens och således rekommenderas 5- 10 behandlingar inom en rimlig tidsspann som sker i samråd med terapeuten utifrån hur man på egen hand jobbar i sin vardag.

Behandlingar med Bioresonans

Förutom en individanpassad behandling med bioresonans, kan man även boka färdiga behandlingar som är framtagna för specifika kroppsfunktioner och organ. Nedan finner du några exempel på dessa.

 • Chakrabehandling 30 min
 •  Nervsystemet
 • Ögon
 • Käke, mun, tänder
 • Övre andningssystemet
 • Lungor
 • Matsmältning
 • Lever & Galla
 • Njurar
 • Kvinnliga organ
 • Manliga organ
 • Hud
 • Ven systemet
 • Muskulära system
 • Skelett
 • Borrelia
 • Magsår
 • CMV kronisk
 • Migrän, Huvudvärk
 •  Influensa
 • Allergi – andning
 • Allergi – hud
 • Sköldkörteln
 • Immunsystem

Allting i vår värld består av frekvenser/energier. Allt ifrån den lilla molekylen till de stora planeterna. Varje liten cell, molekyl, atom vibrerar hela tiden kring sin egen jämviktsläge. Denna rörelse kallar man oscillation. Antalet vibrationer per tidsenhet kallas frekvens.
Alla organismer och alla ämnen omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster. Varje bakterieart har sin egen frekvens liksom varje virusart har sin. På samma sätt har varje organ i människan sin egen frekvens. Genom att mäta dessa frekvenser får man reda på eventuella störningar, som är ett tecken på obalans/blockering i kroppen. Om tex leverns frekvenser avviker från det normala, kan man vidare ta reda på om problemet ligger i matsmältning, avgiftning eller näringsbrist. Ifall det visar sig att det är fråga om t.ex. ett avgiftningsproblem kan man vidare ta reda på om det är tungmetaller eller andra toxiner som behöver rensas ut. När de förändrade frekvenserna balanseras, dvs. harmoniseras, aktiveras kroppens egna läkningsmekanismer och en inre rensning och självläkning kan ta vid.

Den äldsta formen av bioresonans är vårt solljus. När solljuset når vår hud utlöses regulationer. Skälet till detta är dock inte t.ex. att huden värms upp utan den ultravioletta andel som ingår i solljuset. Ultraviolett ljus är i stånd att stimulera pigmentbildningen.
I vår hud finns alltså ett regulationssystem integrerat som av solljusets frekvenser pigmenterar huden. Hudens pigmentering är bara en av de regulationer, som utlöses av solljuset, t.ex. aktiveras produktionen av D-vitamin.

Vad betyder bioresonans?

Bio som betonar den naturliga karaktären av metoden och resonans som bara kan inträffa när saker som har identiska svängningstal matchar varandra. Ett bra exempel är att använda en stämgaffel. Om man tar två likadana stämgafflar och håller bredvid varandra, och sen slår till den ena så dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte har rört, att också börja röra på sig. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder sig av samma frekvenser, därför sänder ut samma ton. Det fungerar bara om båda stämgafflarna är identiska. På samma sätt kan man med hjälp av apparaten hitta olika stressfaktorer i kroppen.

Hur det går till rent praktiskt

Du sitter/ ligger i ett specialgjort täcke vävd av metall- och lintrådar. Metalltrådarna sammanflätas i ett hörn av filten. Här kopplas täcket och frekvensgeneratorn samman och från den skickar man signalen till och från filten. Frekvenserna består av sinusvågor, som all materia är uppbyggt av, därför är metoden helt ofarlig.
Behandlingen är helt smärtfri.

Med hjälp av Rayonex bio resonansen kan vi analysera både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan, bland annat:
Syra/basbalansen
Organ och dess funktioner
Symtomrelaterade störningar i organ och olika kroppsdelar
Stress
Patogener: Bakterier, virus, parasiter och svampar, gifter
Tungmetaller
Näringsanalys: Mineraler, vitaminer, aminosyror
Allergier och intoleranser: födoämnen, pollen och djur
Hormoner
Elektrosmog
Geopatisk stress
Sömnproblem
Muskler/ledbesvär (även smärtstillande) mm.

Många väljer idag att påskynda sin egen läkning med hjälp av bioresonansbehandlingar. Här utgår man utifrån de analyser man gjort vid den Stora hälsokontrollen för att göra en individanpassat program. Alla behandlingar är individuella och skräddarsys utifrån behov och hälsostatus.

Själva behandlingen är väldigt stillsam, eftersom klienten sitter eller ligger bekvämt i en filt som är sammankopplad med en frekvensgenerator, det är från denna frekvenserna går. Dessa frekvenser är sinusvågor, vilket all materia är uppbyggt av, därför är metoden helt ofarlig och väldigt mjuk och självläkande.

När våra kroppar hamnat i obalans behöver kroppen tid för att kunna återställa sin optimala frekvens och således rekommenderas 5- 10 behandlingar inom en rimlig tidsspann som sker i samråd med terapeuten utifrån hur man på egen hand jobbar i sin vardag.

Behandlingar med Bioresonans
Förutom en individanpassad behandling med bioresonans, kan man även boka färdiga behandlingar som är framtagna för specifika kroppsfunktioner och organ. Nedan finner du några exempel på dessa.

Chakrabehandling 30 min

Övriga behandlingar är 60 min

 • Nervsystemet
 • Ögon
 • Käke, mun, tänder
 • Övre andningssystemet
 • Lungor
 • Matsmältning
 • Lever & Galla
 • Njurar
 • Kvinnliga organ
 • Manliga organ
 • Hud
 • Ven systemet
 • Muskulära system
 • Skelett
 • Borrelia
 • Magsår
 • CMV kronisk
 • Migrän, Huvudvärk
 • Influensa
 • Allergi – andning
 • Allergi – hud
 • Sköldkörteln
 • Immunsystem

Stora Hälsokontrollen – Är för dig som vill få en heltäckande och komplex analys av alla dina organ och system i kroppen.

Denna analys är den mest komplexa, där jag analyserar dig utifrån bioresonans, Näringsmedicin och Ayurvediskt perspektiv. Här får man råd kring allt gällande kost, näringspreparat, örter, andning, meditationer, mentala och fysiska övningar samt kan vara bra för dig resa mot läkning. Jag coachar och hjälper dig finna en väg som passar dig och ditt liv. Jag guidar dig även genom kroppens obalanser och hur dessa har fått sin början och hur allt hänger samman för just dig.

Alla örter och vitaminer testas på en individuell nivå, så att du kan få rätt vitaminer/örter, som din kropp kan ta upp, om du önskar extra hjälp i din läkning.

Du får i denna analys klarhet i;

* Meridianblockeringar
* Strålningsbelastning
* Syra/ Bas balans i olika organ
* Mineraler
* Spårämnen
* Vitaminer
* Probiotika
* Fettsyror
* Matsmältningsenzymer
* Enzymer
* Aminosyror (22 st.)
* Tungmetaller
* Miljögifter
* Olika bakterier
* Virus ex. stamvirus EBV, CMV, Herpes etc.
* Svampar ex. mögelsvampar, candida etc.
* Maskar ex. olika band-, rund-, krok- och sugmaskar.
* Parasiter
* Hormonobalanser
* Sköldkörtel
* Binjurar
* Mag- Tarmkanalen, Matsmältningssystemet
* Hjärta och blodkärl
* Urinvägar
* Reproduktionsorgan
* Lymfblockeringar
* Hjärnans olika delar och dess belastning
* Rörelseapparaten kotor och diskar
* Lungor & Andningssystem
* Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
* Detox av olika organ

Vägen till helande

Life Wings visar dig vägen till helande och hjälper dig att starta den självläkande kraften inom dig, både mentalt, själsligt och fysiskt.
För bakom alla sjukdomar/obalanser finns en helande och självläkande kraft, som frigörs när blockeringar upplöses och cellerna återfår sin kraft.

BOKA TID