Ayurveda

Ayurveda – vägen till balans, hälsa och förnöjsamhet.
Ayurveda visar dig kunskapen om hur du på egen hand kan läka din kropp med enkla medel.

Ayurveda

Vad är Ayurveda? – Ayurveda betyder kunskap om livet.

Detta är en gammal visdom om liv och hälsa, som sträcker sig tillbaka många tusen år till Veda Kulturen. Den är beprövad i många tusen år, ser människan och dess läkning på individnivå, där läkningen baseras på det enkla och naturliga.

Med hjälp av  Ayurveda får vi vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva.
Ayurveda används fortfarande som folkhälsomedicin i Indien och enligt WHO, Världshälsoorganisationen, anses detta vara ett av de effektivaste sätten att arbeta med folkhälsa, då det alltid inbegriper patienten i sin egen läkeprocess.

Ayurveda bygger på 3 olika kroppstyper, vi har alla dessa tre delar inom oss, men en eller två är mera framträdande. Dessa tre kroppstyper har alla har sina specifika särdrag, kvaliteter och kännetecken.

 •  Vata
 • Pitta
 • Kapha

Att identifiera och få förståelse för den egna kroppstypen är nyckeln till förståelse för hur dessa personliga särdrag sätter sin prägel på vårt liv. Ett exempel på detta är hur olika vi reagerar psykiskt och fysiskt på stress. Våra olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v., är alla exempel på hur vår kroppstyp påverkar vårt dagliga liv.

De obalanser, krämpor och sjukdomar som vi har en benägenhet att drabbas av, är i hög grad förbundna med vår kroppstyp. Vad som händer oss är ingen slump, det finns en orsak och verkan. Dessa samband följer en lagbundenhet, som blir lättare att förstå när vi lär känna vår kroppstyp.

Detta betraktelsesätt ger ett holistiskt och annorlunda perspektiv på oss själva och på våra starka och svaga sidor, men också ett effektivt verktyg för att balansera våra svagheter och utveckla våra möjligheter, vår förmåga, hälsa, vitalitet och välbefinnande.

När man bokar en djupgående näringsmedicinsk analys hos Life Wings, finns alltid Ayurveda med som ett verktyg i analysen. Detta för att en bra helhetsbild och analys skall kunna utföras.

Vata – fysiska kännetecken

 • Har en tunn kroppsbyggnad och har svårt att gå upp i vikt.
 • Är snabb och aktiv.
 • Har torr hud, i synnerhet på vintern.
 • Har kalla händer och fötter.
 • Har varierande energi som kommer och går.
 • Har magproblem med gas och förstoppning.
 • Har svårt att somna eller ha en god nattsömn.
 • Är obekväm i kallt väder.

Vata – mentala, emotionella och beteendemässiga kännetecken

 • Är livlig och entusiastisk.
 • Har svårt att memorera saker och komma ihåg dem senare.
 • Är dålig på att fatta beslut.
 • Är orolig av naturen.
 • Är pratsam och pratar snabbt.
 • Är emotionell av naturen med fluktuerande humör.
 • Är rastlöst men med ett fantasifullt sinne.
 • Har oregelbundna sov- och matvanor.

Pitta – fysiska kännetecken

 • Tål inte varmt väder.
 • Svettas lätt.
 • Kan inte tolerera att fördröja eller hoppa över en måltid.
 • Håret är fint, rakt, ljust, blont, rött, med tidigt grånande  eller skallighet.
 • Har en bra aptit och kan äta stora måltider
 • Har korrekta tarmrörelser med möjligen någon enstaka lös avföring, men inte mycket förstoppning.
 • Tycker om alla drycker och kalla livsmedel.
 • Känner sig ofta varm.
 • Blir orolig i magen av varm och kryddig mat.

Pitta – mentala, emotionella och beteendemässiga kännetecken

 • Anser sig vara effektiv.
 • Försöker vara organiserad och noggrann.
 • Har en stark vilja.
 • Har en otålig natur.
 • Blir lätt irriterad.
 • Försöker vara noggrann och är en perfektionist av naturen.
 • Blir lätt arg men är inte långsint.
 • Är kritisk mot sig själv och andra

Kapha – fysiska kännetecken

 • Har lätt för att gå upp i vikt men svårt för att tappa vikt.
 • Har lätt för att hoppa över måltider utan att orsaka några problem.
 • Brukar ha problem med slem eller bihålor.
 • Snarkar
 • Har tjockt, fett, mörkt och vågigt hår.
 • Har en slät, mjuk och nästan blek hud.
 • Har en stor kropp med en kraftig benstomme.
 • Har långsam matsmältning och känner sig mätt efter måltider.
 • Har en stadig energinivå med och en stark uthållighet .
 • Är känslig för kyla och fuktigt väder.

Kapha – mentala, emotionella och beteendemässiga kännetecken

 • Tenderar att vara långsam, metodisk, och avslappnad.
 • Behöver minst åtta timmars sömn för att må bra nästa morgon.
 • Är lugn och samlad av naturen, och har svårt att bli arg.
 • Är inte kvicktänkt men är bra på att memorera saker och komma ihåg dem senare.
 • Är tillgiven, förlåtande, och fridfull.
 • Har lätt för att försova sig och är morgontrött.
 • Är mycket ovillig att ta på sig nya ansvarsområden.

Vägen till helande

Life Wings visar dig vägen till helande och hjälper dig att starta den självläkande kraften inom dig, både mentalt, själsligt och fysiskt.
För bakom alla sjukdomar/obalanser finns en helande och självläkande kraft, som frigörs när blockeringar upplöses och cellerna återfår sin kraft.

BOKA TID