Ayurveda & Bioresonans

Ayurveda betyder livskunskap och har sin källa baserad i naturens visdom. I flera tusen år har denna lära varit grunden för många människor till ett friskt och hälsosamt liv och anses idag vara en av världens äldsta holistiska hälsosystem, som allt mer påverkar den västerländska medicinen med sin kunskap. Ayurveda har sina rötter i den vediska kulturen.Ayurveda-sign

Det fina med denna lära är att man utgår från varje enskild individ, det finns ingen som är den andra lik och således behöver vi också ta hänsyn till detta när obalanser uppstå. Ayurveda hjälper oss att bevara vår hälsa, men även bota och lindra sjukdomar som fått fäste i våra kroppar.

Det som är väldigt centralt inom Ayurveda är att alla människor består av olika delar av de tre doschorna, VATA, PITTA, KAPHA. Alla sjukdomar, obalanser, inre organ och dess funktioner, samt det psykiska välmåendet kan alltid härledas till dessa tre doschor. Dessa tre doschor förändras genom livets gång på ett naturligt och individuellt sätt. Naturen, årstiderna, livet, kosten och våra tankar är faktorer som kan göra att obalanser i vår kropp kan uppstå.

Genom Ayurveda kan alla finna kunskap till att bevara en optimal hälsa men även hitta nycklarna till ett friskare liv!

 

Energimedicin – Bioresonans

Energimedicin – Bioresonans vilar på grunden att hitta och återskapa de obalanser som uppstått i vår kropp. Vi är alla ett levande nätverk och det är i detta nätverk kroppens celler och organ kommunicerar med varandra och med vår hjärna. Allt i vår kropp består av små frekvenser som kommunicerar i ett stort nätverk, även våra tankar och känslor finns med här.

Om vår inre energi blockeras och organen inte får tillräckligt med kraft och energi, kommer organen och cellerna att tappa sin vitalitet och med tiden skapa obalans i kroppen, som i sin tur småningom ger både fysiska och psykiska symptom. Något  som till slut skapar kroniska sjukdomar. För bakom varje sjukdom finns skadade celler och blockeringar och det är dessa som måste lösas upp för att frigöra den helande och självläkande kraften. peony-800109_1280

Energimedicin och bioresonans arbetar med att återställa cellkommunikationen, så att blockeringar och slaggprodukter utsöndras från kroppen och den självläkande kraften kan få börja flöda igen och blomma ut.

Genom bioresonans kan jag hjälpa dig finna och mäta kroppen och cellernas hälsotillstånd, allt från vitamin- och mineralstatus samt organens, vävnadernas, psykets och cellernas flöde och hälsotillstånd. Bioresonans kan även hjälpa dig att finna och eliminera parasiter, bakterier och virus, som många gånger ligger bakom många sjukdomar.

Hälsa handlar om flöde, kraft, glädje och energi i varje cell!