En forskargrupp vid Lunds universitet visar i ny studie att A-vitamin är viktigt för att cellerna i bukspottskörteln ska kunna göra insulin. Man har funnit att vitaminbrist kan vara en bidraganade faktor bakom typ 2 diabetes.

Man har upptäckt att insulinproducerande celler i bukspottskörteln har många receptorer för A-vitamin på ytan och upptäckte att det kan finnas en koppling till diabetes.

I experiment på insulinceller från möss där receptorer för A-vitamin delvis blockerats visar forskargruppen att cellerna förlorar sin förmåga att utsöndra blodsockerhormonet insulin. Dessutom försämras cellernas motståndskraft mot infektioner. Total brist på A-vitamin dödar till och med insulincellerna.

Minskat insulinutsläpp och celldöd är två orsaker till typ 2 diabetes. Detta bekräftades även från studier från donatorer som levt med diabetes typ 2.

Andra studier gjorda på möss visar att A vitamin är en viktig faktor för att insulinceller ska kunna utvecklas normalt, detta har uppmärksammats med vikten av A vitamin till nyfödda och barn.